Penny, Bad Nenndorf

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

קומפלקס למסחר ולמגורים בבאד ננדורף

על הנכס

על שוכר העוגן

Penny – רשת הסופרמרקטים מהגדולות בגרמניה. נמצאת בבעלות רשת הקמעונאות הגדולה בגרמניה- REWE
נחשבת לרשת דיסקאונט מובילה בגרמניה ביחד עם Netto, Aldi, Lidl
חוזה השכירות הם מול הנהלת הרשת עצמה ולא מול זכיינים מקומיים, כמו כן החוזים לא ניתנים להפרה (ללא אפשרות יציאה).

מתווה העסקה

מנת ההשקעה מועברת לחשבון נאמנות של עו"ד ישראלי. אחת לחודש מועבר ההון העצמי שגויס ממשקיעים מח"ן הנאמנות הישראלי לח"ן הנאמנות של המוכר בגרמניה תמורת קבלת בעלות על הנכס באופן יחסי לכסף שהועבר. התשואה היחסית מתקבלת באופן מיידי והמשקיע נהנה מתשואה אטרקטיבית על כספו החל מהיום הראשון. צפי למכירה תוך 5-6 שנים מיום הרכישה

תהליך בדיקת ורכישת הנכס

משרד עו"ד הממוקם בברלין הוביל את תהליך הבדיקה (due diligence) של הנכס ומעבר על מסמכי הרכש הכתובים בגרמנית ובאנגלית.
במקביל בנה רו"ח את המתווה המתאים והמיטבי בעסקה.
במקביל לכך ועל פי הדין הגרמני עסקאות מקרקעין מתבצעות באמצעות נוטריון אשר לו תפקיד חיוני בהליך רכישת הנכסים. הנוטריון מתפקד כגורם נייטרלי ומהווה סוג של ביטוח עד להשלמת העיסקה.
תפקידו להבטיח את זכויות הרוכש והמוכר כאשר מקובל להעביר את התמורה בגין הנכס הנרכש לידי הנוטריון בנאמנות על מנת להבטיח את זכויות הקונה עד רישום העברת הבעלות.
הנוטריון בדק כי לא רשומה הערת אזהרה על הנכס, כי נתקבלו כל האישורים המשפטיים הנדרשים לביצוע העיסקה וכי הוסרו שיעבודים קודמים על הנכס.

המיקום