Mercedes MBtech, Sindelfingen

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

בניין משרדים בסינדלפינגן, מחוז באדן

על הנכס

על שוכר העוגן

MBtech group היא חברת-בת של Mercedes-Benz, מתמחה ביצור מערכות רכב מתקדמות.
מחזור מכירות של מעל 370 מיליון יורו בשנה.
מעל 3,300 עובדים ברחבי העולם.
בניין המשרדים מקושר בקו סיב אופטי ישיר ומאובטח לקומפלקס מפעל ההרכבה של מרצדס הנמצא מעבר לרחוב
Mbtech היא החברה היחידה שמקושרת ישירות למפעל מרצדס, ובשל כך קיימים מנגנוני אבטחה ומידור קפדניים בכניסה לבניין.

מתווה העסקה

מנת ההשקעה מועברת לחשבון נאמנות של עו"ד ישראלי. אחת לחודש מועבר ההון העצמי שגויס ממשקיעים מח-ן הנאמנות הישראלי לח-ן הנאמנות של המוכר בגרמניה תמורת קבלת בעלות על הנכס באופן יחסי לכסף שהועבר. התשואה היחסית מתקבלת באופן מיידי והמשקיע נהנה מתשואה אטרקטיבית על כספו החל מהיום הראשון. צפי למכירה תוך 5-6 שנים מיום הרכישה

תהליך בדיקת ורכישת הנכס

משרד עו"ד הממוקם בברלין הוביל את תהליך הבדיקה (due diligence) של הנכס ומעבר על מסמכי הרכש הכתובים בגרמנית ובאנגלית.
במקביל בנה רו"ח את המתווה המתאים והמיטבי בעסקה.
במקביל לכך ועל פי הדין הגרמני עסקאות מקרקעין מתבצעות באמצעות נוטריון אשר לו תפקיד חיוני בהליך רכישת הנכסים. הנוטריון מתפקד כגורם נייטרלי ומהווה סוג של ביטוח עד להשלמת העיסקה.
תפקידו להבטיח את זכויות הרוכש והמוכר כאשר מקובל להעביר את התמורה בגין הנכס הנרכש לידי הנוטריון בנאמנות על מנת להבטיח את זכויות הקונה עד רישום העברת הבעלות.
הנוטריון בדק כי לא רשומה הערת אזהרה על הנכס, כי נתקבלו כל האישורים המשפטיים הנדרשים לביצוע העיסקה וכי הוסרו שיעבודים קודמים על הנכס.

המיקום