Duvenbeck & Red Cross, baden baden

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

מרכז משרדים ולוגיסטיקה בעיר באדן באדן, גרמניה

על הנכס

על שוכר העוגן

Duvenbeck Gruppe חברת לוגיסטיקה בינלאומית מהגדולות באירופה אשר נוסדה לפני למעלה מ-80 שנה ובעלת מחזור של כ- חצי מיליארד יורו בשנה והינה ספק מרכזי של רכיבי/חלקי רכבים לדיימלר.
הצלב האדום – ארגון עזרה הרפואית הגדול בעולם אשר נוסד בשנת 1863 ופועל כמעט בכל מדינות העולם.
חוזה השכירות הם מול הנהלות החברה ולא מול מתווכי משנה/זכיינים, כמו כן החוזים לא ניתנים להפרה (ללא אפשרות יציאה באמצע).

מתווה העסקה

מנת ההשקעה מועברת לחשבון נאמנות של עו"ד ישראלי. אחת לחודש מועבר ההון העצמי שגויס ממשקיעים מח-ן הנאמנות הישראלי לח-ן הנאמנות של המוכר בגרמניה תמורת קבלת בעלות על הנכס באופן יחסי לכסף שהועבר. התשואה היחסית מתקבלת באופן מיידי והמשקיע נהנה מתשואה אטרקטיבית על כספו החל מהיום הראשון. צפי למכירה תוך 5-6 שנים מיום הרכישה.

תהליך בדיקת ורכישת הנכס

משרד עו"ד הממוקם בברלין הוביל את תהליך הבדיקה (due diligence) של הנכס ומעבר על מסמכי הרכש הכתובים בגרמנית ובאנגלית.
במקביל בנה רו"ח את המתווה המתאים והמיטבי בעסקה.
במקביל לכך ועל פי הדין הגרמני עסקאות מקרקעין מתבצעות באמצעות נוטריון אשר לו תפקיד חיוני בהליך רכישת הנכסים. הנוטריון מתפקד כגורם נייטרלי ומהווה סוג של ביטוח עד להשלמת העיסקה.
תפקידו להבטיח את זכויות הרוכש והמוכר כאשר מקובל להעביר את התמורה בגין הנכס הנרכש לידי הנוטריון בנאמנות על מנת להבטיח את זכויות הקונה עד רישום העברת הבעלות.
הנוטריון בדק כי לא רשומה הערת אזהרה על הנכס, כי נתקבלו כל האישורים המשפטיים הנדרשים לביצוע העיסקה וכי הוסרו שיעבודים קודמים על הנכס.

המיקום