התמודדות המשק הגרמני עם המשברים

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

התמודדות המשק הגרמני עם משברים והמשמעות לגבי השקעה בנדל"ן בגרמניה

ראש ארגון העבודה הבינלאומי, גאי ריידר (Guy Ryder), לא חסך במחמאות לגרמניה על תגובתה למשבר הקורונה. בפרט לאופן בו השכילה הכלכלה הגדולה והחזקה באירופה לשמור על תעסוקה ומשק פעיל. ריידר ציין כי גרמניה היא (שוב) דוגמה לשאר העולם, ולקח אותנו אחורה אל ההתמודדות של המשק הגרמני עם משבר האשראי הגדול ב-2008. 

הדברים נאמרים ביתר שאת בתפאורה בה כולנו מחפשים השקעה בטוחה עם תשואה גבוהה. שכן, הצלחתן של השקעות נגזרת מיציבותו של המשק, ומקל וחומר יציבותו בתקופות משבריות . קרי, כיצד הכלכלה במדינה מזהה את המשבר, מתמודדת עמו, וחשוב מכך – חוזרת לשגרה. 

עוצמתה של הכלכלה נמדדת בעתות משבר

משבר הבריאות סביב התפרצות נגיף הקורונה ב-2020 היה שונה במהותו מהמשבר הפיננסי של  2008. כזכור, המשבר ב-2008 היה למעשה משבר אשראי שנולד בשווקים הפיננסיים והשפיע על הכלכלה הריאלית. הוא נגרם כתוצאה מגורם פנימי במערכות הכלכליות של המדינות השונות, ופעל מבפנים החוצה. זאת בניגוד למשבר הקורונה שהיה חיצוני למערכת הכלכלית, ופגיעתו נגרמה בשל ההשבתה החלקית של הכלכלה על מרבית תחומיה, והצורך בביצוע סגרים ובידוד. 

אולם בכל הנוגע לאירופה, קו אחד מחבר בין שני המשברים. עוצמתה של הכלכלית הגרמנית הודגשה ביתר שאת. כפי שצפו המומחים, גרמניה השכילה לזהות את מוקדי המשבר הפיננסיים בזמן, להגיב להם, לשמור על פעילות משקית רציפה יחסית (לעומת מדינות רבות אחרות, כולל מדינות בעלות כלכלות חזקות ואיתנות), ולצאת לשגרה באופן מסודר עם פגיעות מינימליות בלבד. 

התמודדותה עם שני המשברים הפיננסיים מעידה פעם נוספת על הפוטנציאל הרב שביציבות שמאחורי השקעה בגרמניה בכלל, וכן השקעות בנדל"ן מסחרי בגרמניה בפרט. לא זו אף זו, הכלכלה הגרמנית משתפרת ממשבר למשבר, גם בהתמודדות קצרת טווח וגם בראייה הצופה פני עתיד. 

שובה של "התוכנית לעבודה לזמן קצר"

ניתן כאמור לזהות קווים משיקים בהתמודדות הכלכלה הגרמנית עם שני המשברים. כך, למשל, אחד הכלים שהעמידה הממשלה הגרמניה בתגובה למשבר הקורונה היה המודל המוצלח ממשבר 2008 – "התוכנית לעבודה לזמן קצר". 

לפי תוכנית זו, המדינה מסייעת במימון כ-66% מהמשכורות של העובדים שהוצאו לחל"ת או ששעות העבודה שלהם הצטמצמו. המהלך אמנם היה כרוך בסכומי עתק, אך יתרונותיו עולים על חסרונותיו. 

בזכות התוכנית לעבודה לזמן קצר, העובדים במשק הגרמני נהנו מהבטחת הכנסה בתקופת המשבר, המעסיקים לא נאלצו לפטר עובדים, ואחוזי האבטלה נותרים נותרו נמוכים. בשנת 2008, לדוגמה, שיעור האבטלה ביום שאחרי המשבר עמד על 7.6% בלבד, והיה אף נמוך משיעור האבטלה עם תחילת האירועים הפיננסיים. כמובן שהצעד היה אפשרי בזכות עוצמתה של הכלכלה הגרמנית אשר הקפידה לחסוך בתקופת הטובות. 

מעניין לציין כי במשבר 2008, דווקא משום שהיא נשענת רבות על ייצוא, הכלכלה הגרמנית הייתה אמורה להיפגע באופן משמעותי. בפועל, גרמניה הצליחה לצאת מהתקופה המאתגרת במהירות ואפילו כשהיא חזקה יותר. 

התמודדות גרמניה עם המשברים ביחס למדינות גדולות בעולם והמשמעות של ההשקעה בנדלן בגרמניה

היכולת הזו מבוססת על ניהול כלכלי קפדני ושילוב יוצא דופן בין שמרנות פיסקלית מכאן, ורפורמות מבניות ברווחה ובשוק העבודה מכאן.

המשמעות לגבי השקעות נדל"ן בגרמניה

התמודדות גרמניה עם משברים כלכליים היא סממן מהותי שיש להדגיש בעת חיפוש נתיבים ראויים של השקעה בנדל"ן בחו"ל. בימים בהם ישראלים רבים מבינים את הפוטנציאל הגלום בהשקעות נדל"ן אלה, המאפשרות להגיע לכדי תשואות ראויות ויציבות באופן יחסי לאפיקי השקעה אחרים, גרמניה בהחלט נמצאת על המפה. 

השקעות בגרמניה הן השקעות במשק יציב ובטוח שאיננו רק צומח בשגרה אלא יודע להתנהל באופן ראוי בעתות משבר. לרבות משברים פיננסיים גלובליים המנחיתים מהלומות חובקות עולם על כלכלות חזקות וחלשות כאחד. 

כשם שגרמניה הייתה הראשונה ממדינות אירופה להיחלץ ממשבר 2008, וכשם שהיא גורפת (בצדק) מחמאות לגבי התמודדותה עם משבר הקורונה, כך ניתן לשרטט את יציבותן של השקעות בנדל"ן גרמני. לרבות השקעות בנדל"ן מסחרי אשר בניגוד לנדל"ן למגורים מתכתב באופן הדוק יותר עם תמורות פיסקליות ופיננסיות. 

כידוע, השקעה בנדל"ן מסחרי, שלא כמו השקעה בנדל"ן למגורים, הפכה לאחרונה לאחד מאפיקי ההשקעה המבוקשים ביותר בקרב משקיעים זרים. ביניהם משקיעים ישראלים בנדל"ן בגרמניה. ימי הקורונה, וליתר דיוק – ההתמודדות של גרמניה עם הקורונה (במהלך המשבר וביום שאחרו), חיזקו פעם נוספת את יתרונותיה של בחירה זו בנדל"ן מסחרי. 

לפנינו אפוא השקעה אשר לא הושפעה מ"דיירים פרטיים", ומבוססת על שוכרים איתנים פיננסית. למשל, רשתות שיווק, חברות גדולות, גופים ממשלתיים, תאגידים, מוסדות ציבור וכו'. קרי, שחקנים שנהנים ממשק יציב וכלכלה חזקה. בגרמניה, המספקת להם את הנתונים הללו, אלו שוכרים שיכולים להתגבר ביעילות ובמהירות על משברים