פורטל משקיעים

ההשקעות שלי

שם המשקיע כפי שחתום בחוזה:

ישראל ישראל

ת.ז / ח.פ.

123456789

תאריך חתימה:

13.01.2018

סכום השקעה כולל:

100,000 ₪

פרטי חשבון בנק:

בנק:

לאומי

סניף:

856

מס׳ חשבון:
שם המוטב:

ישראל ישראלי

פירוט העברות

סכוםתאריך
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018

תיאור:

מרכז קניות בעיר Dorsten הסמוכה לדורטמונד בגרמניה

כתובת:

Ham st., Dorsten Germany 22

שם המשקיע כפי שחתום בחוזה:

ישראל ישראל

ת.ז / ח.פ.

123456789

תאריך חתימה:

13.01.2018

סכום השקעה כולל:

100,000 ₪

פרטי חשבון בנק:

בנק:

לאומי

סניף:

856

מס׳ חשבון:
שם המוטב:

ישראל ישראלי

פירוט העברות

סכוםתאריך
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018

תיאור:

מרכז קניות בעיר Dorsten הסמוכה לדורטמונד בגרמניה

כתובת:

Ham st., Dorsten Germany 22

שם המשקיע כפי שחתום בחוזה:

ישראל ישראל

ת.ז / ח.פ.

123456789

תאריך חתימה:

13.01.2018

סכום השקעה כולל:

100,000 ₪

פרטי חשבון בנק:

בנק:

לאומי

סניף:

856

מס׳ חשבון:
שם המוטב:

ישראל ישראלי

פירוט העברות

סכוםתאריך
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018

תיאור:

מרכז קניות בעיר Dorsten הסמוכה לדורטמונד בגרמניה

כתובת:

Ham st., Dorsten Germany 22

שם המשקיע כפי שחתום בחוזה:

ישראל ישראל

ת.ז / ח.פ.

123456789

תאריך חתימה:

13.01.2018

סכום השקעה כולל:

100,000 ₪

פרטי חשבון בנק:

בנק:

לאומי

סניף:

856

מס׳ חשבון:
שם המוטב:

ישראל ישראלי

פירוט העברות

סכוםתאריך
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018

תיאור:

מרכז קניות בעיר Dorsten הסמוכה לדורטמונד בגרמניה

כתובת:

Ham st., Dorsten Germany 22

שם המשקיע כפי שחתום בחוזה:

ישראל ישראל

ת.ז / ח.פ.

123456789

תאריך חתימה:

13.01.2018

סכום השקעה כולל:

100,000 ₪

פרטי חשבון בנק:

בנק:

לאומי

סניף:

856

מס׳ חשבון:
שם המוטב:

ישראל ישראלי

פירוט העברות

סכוםתאריך
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018
100,000 ₪21/01/2018

תיאור:

מרכז קניות בעיר Dorsten הסמוכה לדורטמונד בגרמניה

כתובת:

Ham st., Dorsten Germany 22

סך השקעות כולל: 500,000 ₪

נגישות

לפניה למנהל האישי שלך, , מלא את הטופס ולחץ "שליחה"